DEVIreg_850.jpg
Описание

Микропроцесорно управление DEVIregTM 850 III 

Микропроцесорен терморегулатор за управление на системи за топене на лед и сняг на външни площи и покриви. Работи с цифрови сензори за влага и температура и включва системата само при наличие на висока влажност и ниска температура. Работи с 1 до 4 цифрови сензора и може да управлява две независими зони, например система за външни площи и система за покрив. Разполага с дигитален дисплей и меню на български език. За монтаж в табло на DIN шина. Товар 16А, 230V.

Цифрови сензори за влага и температура за DEVIregTM 850 III

Цифрови сензори за влага и температура за системи против лед и сняг за земя и покрив. Позволяват на системата да работи само при снеговалеж или наличие на условия за снеготопене и заледяване.


Приложение
  • Системи против лед и сняг за външни площи, рампи, тераси, алеи и др.
  • Системи против лед и сняг за олуци и водостоци

Технически характеристики

Напрежение : 230 V~ +10% -20%
Активен товар :
Индуктивен товар :
16А
1A (cosФ=0.3)
IP клас :
· на DEVIreg™ 850
· на сензорите

20
67
Дисплей : 2 x 16 -буквен (осветен)
Език : български, английски и други
Режими на работа : автоматичен
ръчен
Допълнителни функции : показание на текущите влага и температура и състояние на с-мата
· система за следене за проблем в сензорите
· статистика за работа на системата
· аларма за нарушено водоотвеждане
devi850.png

Продуктова гама

Стоков код Наименование Цена в лв.
без вкл. ДДС
Цена в лв.
с вкл. ДДС
140F1084 Микропроцесор DEVIreg 850 със захранващ 24V=трансформатор 691.00 829.20
140F1088 Цифров сензор за земя 532.00 638.40
140F1086 Цифров сензор за покрив 503.00 603.60
140F1089 Допълнително захранване 24V= (за двузонови системи) 158.00 189.60
19119977 Кутия за сензор за земя 23.00 27.60