Системите DEVI против лед и сняг за улуци и водостоци могат да бъдат инсталирани на всякаква покривна конструкция, където съществува опасност от замръзване на улуците или водосточните тръби. Те осигуряват свободно оттичане на разтопената вода и предпазват от образуването на опасни ледени висулки, нанасянето на щети по фасадата и покрива.
За определяне на необходимата мощност на противообледенителна система трябва да се имат предвид специфичните атмосферни условия и типа покрива. Най-общо казано покривите се разделят на две категории - студен и топъл покрив.
Студеният покрив е с добра топлоизолация и ниски топлинни загуби. Опасността от замръзване при добре изолираният покрив идва единствено от неравномерното огряване на слънцето, топенето на сняг и рязкото спадане на температурите. При тези случаи, ние препоръчваме инсталираната мощност да е 30 - 40 W/м или частично подгряване само на проблемните участъци и водосточни тръби.
Топлият покрив е с недостатъчна топлоизолация и е с големи топлинни загуби. Освен от слънцето той се затопля и отоплението на сградата и снегът върху него се топи дори при отрицателна температура на въздуха. Така разтопената вода достига до студените улуци и водосточни тръби и замръзва образувайки ледена тапа и опасни висулки. При този тип покриви обикновено монтираната мощност е 40 - 50 W/м.
При долинните и седящи улуци на големите сгради мощността W/м2 е подобна на тази при системите за външни площи 200 - 300 W/м2. 
Нагревателните кабели  DEVIflex™се разполага на серпентини по дължина на улуците посредством крепежни елементи съобразени с типа на покрива, а за водосточните тръби се използват скоби прикрепени за стоманено въже за да не виси нагревателят кабел върху собствената си тежест и се избегне преплитане. 
Електроните терморегулатори DEVIreg™ управляват системите прецизно. Изборът на термостат зависи от Вашите изисквания и от приложението на системата.