Отопление на тръби

Системите DEVI за отопление на тръби имат две основни приложения:
предпазване от замръзване и поддържане на определена температура в тръбата.
Системите против замръзване се използват за предпазване на водопроводни, канализационни и противопожарни инсталации.
Системите за поддържане на температура отопляват тръби с вода или други незапалими флуиди, за да поддържат постоянна температура.
Нагревателният кабел DEVIflex™ се монтира спираловидно или успоредно върху тръбата и се укрепва с алуминиева лепенка, която осигурява оптимален контакт за по- добро топлоотдаване. След това се полага  топлоизолация за намаляване на топлинните загуби.  
В повечето случаи е достатъчна мощност от 10 W/m ако са изпълнени следните условия: 
•    външният диаметър на тръбата е не повече от 50 mm.
•    топлоизолацията е не по-малка от 50 mm.
•    външната температура не пада под -30°С.
Системите се управляват от електроните терморегулатори DEVIreg™. Посредством жичен сензор монтиран върху ръбата се измерва температурата и в зависимост от зададените и параметри и типа на системата тя се включва или изключва.

Защита от преохлаждане

Характерните стойности за системи против преохлаждане са 15 – 40 W/m2, като разстоянието между нагревателните линии не трябва да е повече от 50 см. За повишена сигурност се инсталират два идентични успоредни кръга с два термостата с жичен подов сензор. Термостата на кръг 1 се настройва на +6 градуса и осигурява необходимата температура за предпазване на пода. Термостата на кръг 2 се настройва на +3 градуса, така ако в кръг 1 има повреда или не може да се справи с поддържането на зададената му температура се включва резервен кръг 2.

Жичните сензори на термостатите DEVIreg™ трябва да са поставени задължително в тръбички, така че да е възможна подмяната им в случай на дефект. Нагревателните кабели DEVIflex™ се поставят на не по – малко от 5 см. под топлоизолацията.

Около вратите на хладилни камери към по-топли помещения има обмен на студен и топъл въздух. В резултат, върху пода около вратите кондензира вода, която може да замръзне и да причини злополука За да избегнете проблеми инсталирайте система DEVI в зоните около вратите на камерите. Нагревателните кабели се инсталират непосредствено под повърхността на пода, над топлоизолацията. Монтажът на нагревателните кабели е като в обикновен бетонов под. Отопляемата площ се простира на 50cm от двата края на вратата и по 1 m от вътрешната и външната страна на камерата Инсталираната мощност е около 250 W/m2 Инсталират се два идентични кръга – за зоната отвън и за зоната в камерата Всяка от зоните се управлява от самостоятелен термостат DEVIreg™, настроен на температура около +3 °C .