DEVIregTM_316_0.jpg
Описание

Електронен терморегулатор за монтаж в табло на DIN шина. Разполага с два потенциометъра за настройка на температурата и още два за настройка на хистерезиса и температурното намаление. При свързан ел. мост между клеми 9 и 10 изключва отоплението при температури под зададената с потенциометър MIN. Тази функция е особено полезна при системи за олуци и водостоци. Без прекъсвач на захранването. Товар 16А, 230V.


Приложение
  • Системи против лед и сняг за олуци и водостоци.
  • Системи против лед и сняг за външни площи, рампи, тераси, алеи и др.
  • Системи за предпазване на тръби от замръзване.

Технически характеристики

Напрежение : 180-250 V~
Активен товар : 16А, 230 V~
IP клас : 20
Работна температура : от -10°C до +50°C
Хистерезис : Настройва се от 0.2°C до 6.0°C
Нощно температурно намаление : от 0.2°C до 8.0°C
Индикатор : два светодиода
Ширина : 54mm

Продуктова гама

Стоков код

Модел

Температурно регулиране

Цена в лв. 
без вкл. ДДС

Цена в лв. 
с вкл. ДДС

140F1075

DEVIreg 316

от -10оС до +50оС

275.00

330.00