DEVIreg_850.jpg
Описание

Микропроцесорно управление DEVIregTM 850 III 

Микропроцесорен терморегулатор за управление на системи за топене на лед и сняг на външни площи и покриви. Работи с цифрови сензори за влага и температура и включва системата само при наличие на висока влажност и ниска температура. Работи с 1 до 4 цифрови сензора и може да управлява две независими зони, например система за външни площи и система за покрив. Разполага с дигитален дисплей и меню на български език. За монтаж в табло на DIN шина. Товар 16А, 230V.

Цифрови сензори за влага и температура за DEVIregTM 850 III

Цифрови сензори за влага и температура за системи против лед и сняг за земя и покрив. Позволяват на системата да работи само при снеговалеж или наличие на условия за снеготопене и заледяване.


Приложение
  • Системи против лед и сняг за външни площи, рампи, тераси, алеи и др.
  • Системи против лед и сняг за олуци и водостоци

Технически характеристики

Напрежение : 230 V~ +10% -20%
Активен товар :
Индуктивен товар :
16А
1A (cosФ=0.3)
IP клас :
· на DEVIreg™ 850
· на сензорите

20
67
Дисплей : 2 x 16 -буквен (осветен)
Език : български, английски и други
Режими на работа : автоматичен
ръчен
Допълнителни функции : показание на текущите влага и температура и състояние на с-мата
· система за следене за проблем в сензорите
· статистика за работа на системата
· аларма за нарушено водоотвеждане
devi850.png

Продуктова гама

Стоков код

Наименование

Цена в лв. 
без вкл. ДДС

Цена в лв. 
с вкл. ДДС

140F1084

Микропроцесор DEVIreg 850 със захранващ 24V=трансформатор

925.00

1110.00

140F1088

Цифров сензор за земя

715.00

858.00

140F1086

Цифров сензор за покрив

675.00

810.00

140F1089

Допълнително захранване 24V= (за двузонови системи)

190.00

228.00

19119977

Кутия за сензор за земя

30.00

36.00