DEVIcomfort_150T_2.jpg

DEVImatTM DTIR-150 e двупроводна нагревателна рогозка с мощност 150 W/m2. Нагревателният кабел…

EVIheat_150S.jpg

Нагревателният кабел е разположен върху мрежа под формата на самозалепваща се рогозка с мощност 150 W/m2. Рогозката е…

DEVImatTM.jpg

Нагревателен кабел, разположен върху самозалепваща се мрежа. Монтира се върху гърба на…

DEVIfoil_Mirror.jpg

Самозалепващо се фолио с вградени нагреватели за монтаж върху гърба на огледалото. Окомплектовано със захранващ кабел.…