Отопление на тръби

Системите DEVI за отопление на тръби имат две основни приложения:
предпазване от замръзване и поддържане на определена температура в тръбата.
Системите против замръзване се използват за предпазване на водопроводни, канализационни и противопожарни инсталации.
Системите за поддържане на температура отопляват тръби с вода или други незапалими флуиди, за да поддържат постоянна температура.
Нагревателният кабел DEVIflex™ се монтира спираловидно или успоредно върху тръбата и се укрепва с алуминиева лепенка, която осигурява оптимален контакт за по- добро топлоотдаване. След това се полага  топлоизолация за намаляване на топлинните загуби.  
В повечето случаи е достатъчна мощност от 10 W/m ако са изпълнени следните условия: 
•    външният диаметър на тръбата е не повече от 50 mm.
•    топлоизолацията е не по-малка от 50 mm.
•    външната температура не пада под -30°С.
Системите се управляват от електроните терморегулатори DEVIreg™. Посредством жичен сензор монтиран върху ръбата се измерва температурата и в зависимост от зададените и параметри и типа на системата тя се включва или изключва.