Системите DEVI за топене на лед и сняг на външни площи осигуряват безопасност за хората, превозните средства и сградите. Най-често това са външни стълбища, пешеходни алеи и тротоари, рампи за хора в неравностойно положение или подземни гаражи и  паркинги. 
Проектирането на системи DEVI против лед и сняг е признак за отговорно отношение към здравето на хората и функционирането на сградите през зимните месеци.
 DEVI е разработила богата гама от нагревателни кабели DEVIflex™ и терморегулатори DEVIreg™, приложими за този тип системи. 
Когато се определя мощността W/m² на система за топене на лед и сняг, трябва да се вземе предвид  мястото, където системата ще бъде инсталирана - географско положение и специфичното приложение. 
Необходимата мощност за условията в България е от 220 W/m²  (тераси и пешеходни алеи  при които дебелината на настилката е до 3-4 cm върху нагревателните кабели ) и до 350 W/m²  (при площи с дебелина на настилката върху нагревателните кабелите до 10 cm).
Електроните терморегулатори DEVIreg™ управляват системите прецизно. Изборът на термостат зависи от Вашите изисквания и от приложението на системата. За да се осигури висока ефективност при ниски разходи препоръчваме да бъде използвано микропроцесорно управление DEVIreg™ 850. 
DEVIreg™ 850 е напълно автоматизирана система, работеща с цифрови сензори монтирани в отопляемите зони. Всеки сензор измерва влага и температура, като системата се включва и изключва на база измерените показатели. Комбинацията на параметрите - влага и температура е условие за икономия на енергия до 75% в сравнение със системи отчитащи само температура. Резултата е оптимална функционалност при минимални енергийни разходи.